Press Releases

< All 2009 Articles

Globalt projekt för bevarandet av förfallna historiska akter lanseras i sverige

Ancestry™ utvecklar ny programvara som ger privatpersoner möjlighet att bevara historiska akter

Ancestry.se, som ingår i det globala nätverket av Ancestry-webbplatser för släkthistoria, lanserade idag den svenska grenen av World Archives Project: ett projekt som ger privatpersoner möjlighet att från hemmet delta i att bevara svenska, historiska akter.

Den nya programvaran som utvecklats och gjorts tillgänglig för gratis nedladdning på alla Ancestry-webbplatser, gör det möjligt för användare att ta bilder av originalakter och skapa index som innehåller viktig information såsom namn, ålder, datum, kön och plats. Dessa index samlas och tillgängliggörs på Ancestry:s webbplatser.

De första svenska samlingarna som användarna av World Archives Project kan indexera, är Husförhörslängder från Värmland 1694-1895.

World Archives Project lanseras genom Ancestrys webbplatser i Sverige, Storbritannien, USA, Australien, Kanada, Tyskland, Frankrike och Italien för de sammanlagt 6,6 miljonerna webbplatsanvändare, samt för övriga med allmänt intresse av att bevara historiska dokument.

Under det senaste årtiondet har Internet medfört en explosionsartad ökning av intresset för släkthistoria, vilket i sin tur har kastat ljus över det dåliga skick som många historiska akter runt om i världen befinner sig i: många förfaller i snabbare takt än de hinner räddas. Målet med World Archives Project är både att öka medvetandet om detta och att inspirera människor till att delta i bevarandet av dessa ovärderliga akter.

Att bevara historiska akter är både dyrt och tidskrävande. Under senare år har regeringar, bibliotek, arkiv, släktforskningssällskap och webbplatser arbetat hårt för detta. Ancestry.se har som mål att påskynda bevarandet av svenska akter, genom att erbjuda relevanta verktyg som behövs för denna viktiga uppgift.

Vem som helst kan delta och därmed också få sig en förhandstitt på de samlingar som ännu inte har blivit offentliggjorda. De index som framställs genom World Archives Project kommer att tillhandahållas gratis på Ancestry.se och användarna kan själva avgöra hur mycket tid de önskar lägga på projektet.

Ancestry.se:s talesman Brett Bouchard säger: ”Bevarandet och tillgängligheten av historiska akter går hand i hand, så det är viktigt att institutioner, företag och enskilda personer tillsammans intar en aktiv roll för att säkerställa att så många svenska akter som möjligt bevaras till framtida generationer.”

”Eftersom många akter är gamla och i dåligt skick, måste vi agera snabbt för att bevara dem. Därför uppmuntrar vi människor att logga in, ladda ner den kostnadsfria programvaran och dra sitt strå till stacken för att bevara denna del av Sveriges historia.”

Klicka här för att komma till nedladdningssidan och instruktionerna om hur indexeringsverktyget används.

Media Contacts