Press Releases

< All 2008 Articles

Släktforskningsspecialisten Ancestry.se summerar sitt första år

Nya, historiska källor, marknadsundersökning och strategiska samarbeten:

Ancestry.se, det ledande nätverket för online-släktforskning, firar i dagarna sin första födelsedag och tar tillfället i akt att blicka tillbaka på året som gått.

September 2007: lanserar svensk hemsida
Efter att tidigare under året öppnat nya hemsidor i Frankrike och Italien lanserade Ancestry sin svenska sida i sin satsning på de svenska släktforskningsentusiasterna. Emigranten Populär, med omfattande information om emigrerade svenskar under åren 1812 och 1950, blev för första gången tillgänglig online.

December 2007: tar temperaturen på européers intresse för familjehistoria
För att bättre förstå svenskar och andra européers intresse för släktforskning och kunskap om den egna familjen lät Ancestry genomföra en europeisk marknadsundersökning. Denna visade bland annat att svenskarna har ett stort intresse för, men relativt liten kunskap om, sin släkt. Intresset var som störst i kategorin 18-24 år, men låg även högt i andra åldersgrupper.

Januari – april 2008: innehållet växer stadigt
Ancestry arbetar aktivt med att utveckla sina databaser. Under årets första månader utökades nätverkets internationella samlingar med ett antal olika nya, historiska släktforskningskällor. Några exempel är amerikanska passansökningar från 1795 till 1925 - där 30 000 svenska namn återfinns - och brittiska slavregister daterade 1812 – 1834.

Maj 2008 : strategiskt, svenskt samarbete
I maj inleddes ett strategiskt samarbete mellan Ancestry och Sveriges Släktforskarförbund med syfte att utveckla svenskarnas intresse för släkt- och emigrantforskning genom ett antal gemensamma satsningar. Avtalet kommer att medföra ökad tillgänglighet för förbundets medlemmar, då visst arkivmaterial från Sveriges Släktforskarförbund, som tidigare enbart funnits på CD, kommer att tillgängliggöras online på Ancestry:s svenska hemsida.

Augusti 2008: från Sverige till Kina
Under sensommaren öppnades nätverkets nionde hemsida: jiapu.cn. Det är tack vare ett exklusivt, långsiktigt samarbete mellan Ancestry och Shanghai Library, som innehar världens mest omfattande uppsättning kinesiska familjehistoriska samlingar, som den nya hemsidan blivit verklighet.

Ancestry:s målsättning är att fortsätta att erbjuda sina användare nytt, historiskt material samt funktionella verktyg, med vilka släktforskare i Sverige och andra länder får bästa tänkbara förutsättningar att söka sina rötter via nätet.

Media Contacts