Press Releases

< All 2008 Articles

Ancestry™ utökar sin globala räckvidd till Kina – familjehistoriska register för första gången tillgängliga online på världens största Internetmarknad

Exklusivt samarbete med Shanghai Library ger 1,3 miljarder kineser och 38 miljoner människor* med kinesiskt påbrå boende utanför Kina möjlighet att utforska sin familjehistoria

  • Kinas Internetanvändning högst i världen
  • Kinesiska familjeberättelser 2 600 år tillbaka i tiden
  • Konfucius familjehistoria tillgänglig

The Generations Network Inc., moderbolag till Ancestry:s globala nätverk av familjehistoriska hemsidor, som är det största släktforskningsnätverket online och som dominerar en av Internets snabbast växande sysselsättningar, har lanserat en hemsida tillägnad kinesisk familjehistoria, jiapu.cn.

Till dags dato har användarna av Ancestrys globala nätverk skapat över 6,5 miljoner släktträd innehållande 600 miljoner namn och nio miljoner bilder på de åtta webbsidorna, där även fler än sju miljarder historiska samlingar återfinns. jiapu.cn är den nionde hemsidan som Ancestry lanserar.

För många i Kina, där en femtedel av världens befolkning bor, blir jiapu.cn den första möjligheten att få tillgång till jiapu (familjehistorier) online. De har tillgängliggjorts genom ett exklusivt, långsiktigt samarbete med Shanghai Library, som innehar världens mest omfattande uppsättning kinesiska familjehistoriska samlingar.

jiapu.cn är Ancestry:s första webbsida som exklusivt tillägnas kinesisk familjehistoria. Webbsidan har utvecklats uteslutande på kinesiska för att underlätta för användare att söka efter register och bygga släktträd. De kan även få hjälp av ett team, som finns i Peking. Användarna kommer inom en snar framtid att kunna dela sina träd via Ancestry:s globala nätverk, och på så vis upptäcka och komma i kontakt med potentiella levande släktingar världen över.

Josh Hanna, Senior Vice President för Ancestry:s internationella nätverk, har under det senaste året övervakat lanseringarna av Ancestry:s siter i Frankrike, Italien och Sverige och tror att jiapu.cn kommer att leda till ett stort intresse i Kina och internationellt. Uppskattningsvis 38 miljoner människor med kinesiskt fädernearv lever utanför Kina.

Hanna kommenterar: “Eftersom Kina i februari tog över efter USA som världens största Internetmarknad med 221 miljoner användare, sker lanseringen av jiapu.cn perfekt tidsmässigt, såväl för att generera intresse för som att leda sektorn för familjehistoria online i Kina.”

Han fortsätter: “Lanseringen av en kinesisk familjehistorisk webbsida representerar även en unik möjlighet för Ancestry att utöka sin globala räckvidd till människor i de många kinesiska grupper i olika delar i världen som kanske redan har tillgång till Ancestry:s åtta internationella webbsidor men inte till kinesiska samlingar.”

Den kände kinesiske tänkaren och filosofen Konfucius familjehistoria är en av mer än 1 450 jiapu, som omfattar 270 efternamn, som nu finns tillgängliga på jiapu.cn.

Samlingen kommer att växa till att omfatta 36 miljoner sidor och fler än 181 miljoner namn som återfinns i totalt 181 600 volymer innehållande 22 700 kinesiska familjehistorier. Konfusius kom från klanen Kong, vars klanmedlemmars register ända tillbaka till 500-talet f. Kr. nu finns tillgängliga på jiapu.cn.

En jiapu är en familjehistoria bunden i volymer, som börjar med en kinesisk stamfader och spårar dennes familjehistoria nedåt genom det manliga ledet generation efter generation. Den uppdateras enligt traditionen vart 15-30 år och inkluderar då födslar, dödsfall och vigslar. I genomsnitt löper varje Jiapu från åtta till tio volymer och omfattar 300 år av en familjs historia. Då den följer en familj nedåt i tidsled kan ett stort antal människor hävda att en jiapu tillhör den egna familjen.

I en jiapu kan olika typer av information inkluderas: släktträd – som ofta går flera hundra år tillbaka i tiden – biografier, register över immigration, information om berömda familjemedlemmar och även illustrationer och kartor i färg. (Bildmaterial finns tillgängligt)

Den senaste tryckta jiapu som ingår i denna samling är från 1949 och den äldsta från Mingdynastin (1368-1644). Majoriteten trycktes under den senare delen av Qingdynastin fram till perioden för den kinesiska republiken (1700- och 1800- talen).

jiapu.cn:s samlingar innehåller de flesta av de 200 vanligaste kinesiska efternamnen idag.

Utöver jiapu kommer kinesiska släktforskningsentusiaster att kunna bygga släktträd, ladda ned bilder och berättelser och även komma i kontakt med levande släktingar runtom i världen, som också söker efter sin familjehistoria genom en av Ancestry:s webbsidor.

Hanna avslutar: “Intresset för familjehistoria har ökat betydligt de senaste årtiondet tack vare Internet, som har gjort det möjligt för människor att få tillgång till miljarder historiska samlingar, direkt ifrån det egna hemmet”.

“Med tanke på Kinas respekt för sin egna historiska identitet, tror vi att många människor med kinesiskt påbrå entusiastiskt kommer att börja ägna sig åt att söka sina rötter och genom detta skapa nya förbindelser runtom i världen.”

Vid lanseringen kommer tillträdet till jiapu på jiapu.cn att vara tillgängligt utan kostnad.

* OHIO Universities Library, april 2008. Siffrorna är baserade på personer som är födda i Kina men flyttat utomlands och personer som fötts utanför Kina av kinesiska föräldrar.

Media Contacts