Press Releases

< All 2007 Articles

UNDERSÖKNING VISAR SVENSKARS BRISTANDE KUNSKAP OM SLÄKTINGAR

Ancestry.se, som är en del i Ancestrys globala online-nätverk med fokus på familjehistoria, presenterar idag en undersökning* om svenskarnas kunskap om sin släkt. Statistiken visar att majoriteten av svenskarna vet överraskande litet om sina närmaste släktingar, bland annat gällande dessas födelseorter, efternamn samt yrken.

Kanske borde svenska folket passa på att fylla sina kunskapsluckor under den stundande julhelgen. Undersökningen visar nämligen att 61 procent av de tillfrågade inte känner till sina mor- och farmödrars flicknamn och 42 procent inte vet var mor-och farföräldrarna föddes eller vad morfadern och farfadern arbetade med.

Inte överraskande visar resultaten att kvinnor har större kunskap om släkten än män: 65 procent vet var deras far- och morföräldrar föddes jämfört med 52 procent av männen.

Inom ett släktforskningsområde verkar svenskarna vara välinformerade och det gäller släktingar som emigrerat. Endast 16 procent av de som deltagit i undersökningen är ovetande om någon släkting emigrerat till ett annat land. Denna tendens återses även hos Ancestrys svenska medlemmar, då det mest besökta registret är just emigrationssamlingarna från 1812 – 1950. Dessa samlingar innehåller 1,4 miljoner namn och finns exklusivt tillgängliga online på Ancestry.se.

Svenskarnas bristande kunskaper om släktingar är överraskande, då över hälften - 55 procent av de tillfrågade - hävdar att de är intresserade av att utforska sin familjehistoria.

Undersökningens resultat visar vidare att en genomsnittlig svensk familjs kunskap om sin historia går 200 år bakåt i tiden eller upp till tre generationer.

Av undersökningen framgår även att 88 procent av svenskarna kommer att fira jul med två generationer eller fler. Ancestry.se uppmuntrar därför alla att ta vara på detta tillfälle att samtala och dela med sig av familjehistorier.

, VD för Ancestry.se, kommenterar: “För de som är intresserade av att börja släktforska är julhelgen det perfekta tillfället. Ofta är det de äldre släktingarna som kan bidra med värdefull information. Alla människor har en intressant familjehistoria och att utforska den kan även leda till en större förståelse för vem man själv är idag.”>

På Ancestry.se finns mer än 40 miljoner svenska namn i de historiska samlingarna. Utöver detta finns 370 miljoner namn i de 4.2 miljoner släktträd som medlemmar skapat på Ancestrys olika hemsidor. Varje vecka skapas omkring 85 000 nya träd.

HUR MÅNGA MÄNNISKOR VET...

 

Frankrike

Italien

Tyskland

Sverige

Storbritannien*

Australien*

var deras mor- och farföräldrar föddes?

63

69

68

58

46

71

deras mor- och farmödrars flicknamn?

55

55

54

39

57

68

vad morfadern och farfadern arbetade med?

69

71

69

58

62

75

om deras mor- och farföräldrar deltog i något av världskrigen?

79

79

85

34

72

80

HUR MÅNGA MÄNNISKOR ANSER ATT DET ÂR VIKTIGT ATT KÄNNA TILL SIN FAMILJEHISTORIA...

 

78

73

87

74

78

86

VILKEN ÂR MEDELVÄRDET AV EN FAMILJS HISTORIA I ÅR…

 

115.8

81

110

200.5

128

144

HUR MÅNGA FAMILJEGENERATIONER KOMMER ATT FIRA JUL TILLSAMMANS…

1

14

25

14

8

14

14

2

25

43

33

23

33

30

3

36

27

40

48

38

38

Fler än 3

11

3

9

17

10

12

 

Media Contacts